گاهی اوقات فکر می‌ کنم مهم نیست ...چی داشته باشیم یا چقدر، مهم اینه که از همونی که داریم راضی باشیم ؟! آدم هایی رو می‌شناسیم که خیلی چیزها دارند اما باز هم احساس خوشبختی نمی‌ کنند ولی کسانی هم هستند که کم دارند و لی راضیند شاید رضایت از زندگی همون خوشبختی است اگر این درست باشه پس باید برای خوشبختی بودن یاد بگیریم که راضی باشیم

یکی از این ایمیل هایی که برام رسیده راه بسیار جالبی رو برای رضایت داشتن از زندگی تعریف کرده در این ایمیل گفته شده:

زندگی مجموعه ای از لحظه هاست! چون پشت این لحظه، لحظه ی بعدیه و پشت اون لحظه ی بعدی و بعدی و ...پس، اگه می خوای در کلیت بزرگ زندگی راضی باشی اول باید تمرین کنی تا در لحظه راضی باشی.


ادامه مطلب ...