با سلام مدتی بود که خبری از نوشتن نبود چون خیلی گرفتار بودم و وقتی برای نوشتن نبود تااینکه بلاخره بعد از مدتها چند خطی بنویسم بزودی این شاالله با موضوعاتی جدید بر می گردم