با سلام بلاخره آوره گی تمام شد و پس از 3 سال دوری از دیار خود برگشتم و سعی خواهم کرد همانند قبل فعال باشم