مطلب جالبی را از وبلاگ رها گرفتم بسیار پرمعنا و قشنگ بود زبان حال چندین و چند هزار هزار ایرانی که با اجازه ایشان در وبلاگم گذاشتم تا دیگرا هم از آن لذت ببرند

چه کسی می گوید که گرانی شده است؟

دوره ی ارزانیست!

 دل ربودن ارزان!

دل شکستن ارزان!

چه شرافت ارزان!

تن عریان ارزان !  

آبرو قیمت یک تکه نان! 

و دروغ از همه چیز ارزانتر!

قیمت عشق چقدر کم شده است ، کمتر از آب روان

و چه تخفیف بزرگی خورده ، قیمت هر انسان...!

منبع : http://www.farahani1368.blogfa.com/