شور و شوق انتخابات

این روزها که با انجام مناظره ها تبلیغات انتخاباتی به اوج خود رسیده است در هرجا که می روید صحبت از انتخابات است از کارکنان بانکها گرفته تا مسافران اتوبوس جوانان دانشجو و مدارس که بماند . از همه جالب تر سوژه های انتخاباتی است که طرفداران هرکدام از کاندیداها به آن استناد می کند .

یکی شال سبز به به گردن انداخته ، یکی همش می گه بگم ، بگم و.... ، یکی هم با حرکات سر و صورت ارتباط برقرار می کند و .......

بهر حال امیدوارم به خیر ی و خوشی تمام شود

روزی تو خواهی آمد ازکوچه های باران

تا از دلم بشویی غمهای روزگاران

به امید آن روز

/ 1 نظر / 11 بازدید